Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 136 - 150 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : GBR Anglický popis : Glass BRreak
Česká zkratka : Český popis : detektor rozbití skla
 
Audio-detektor rozbití skla. Totéž jako GBD. Detektor pracuje na principu snímání zvuku z prostoru a jeho následném vyhodnocení. Zvuk, který se blíží zvuku tříštění nebo řezání skla je vyhodnocen jako poplachový stav. Dokonalejší tzv. dualní glassbreaky vyhodnocují samostatně zvuk úderu do skla a samostatně za ním následují zvuk tříštění skla. Tím se značně eleiminují falešné poplachy způsobené zvukem podobné frekvence jako rozbíjení skla (pískání, cinkání, ...) nebo zvukovým přehlcením detektoru (hlasitá hedba, údery zbíječky a pod.).
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : GC Anglický popis : Gamma Corection
Česká zkratka : Český popis : gama korekce
 
Korekce Gama je nastavení nelinearity přenosu videosignálu (převodní charakteristiky) kamery tak, aby korigovala nelinearity opačného charakteru zvláště obrazovky monitoru a zlepšovala tak podání gradace obrazu v celém rozsahu jasů. U pokročilejších kamer ja obvykle přepínatelná mezi hodnotami 0.45 a 1.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : G-ETH Anglický popis : GigabitETHernet
Česká zkratka : Český popis : přenosová technologie
 
Nejmodernější technologie používaná zejména pro páteřní rozvody lokálních sítích, která dosahuje rychlost přenosu dat 1Gbit/s.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : GPRS Anglický popis : General Packet Radio Service
Česká zkratka : Český popis : přenosový protokol
 
2.stupeň zvýšení přenosové rychlosti dat GSM do 170kbit/s, resp. 57,6kb/s, která umožňuje nové a významné služby datového přenosu v mobilní komunikaci GSM. Pro uživatele znamená tento paketovy přenos, že jsou vždy připojeni (always on line), takže odpadají dlouhé čekací doby na připojení. Přístup na Internet je asymetricky, takže více informací (vetši přenosová rychlost) přichazi do linky uživatele, než-li odchází do sítě Internet. GPRS reprezentuje první krok ke skutečnému mobilnímu Internetu.
 
Používá se v technologiích : EZS, TEL

Anglická zkratka : GSM Anglický popis : Global Systém for Mobile telecommunication
Česká zkratka : Český popis : mobilní síť
 
Standard digitální mobilní sítě 2.G vytvořené k provozování mobilních telefonních zařízení účastníků sítě s jejich základnovými stanicemi (mobilními telefony), které jsou připojeny přes řídící stanice (GSM buňky) na společnou ústřední část celé mobilní sítě. Za určitých podmínek lze GPRS protokolem přenášet také obraz nebi spíše jednotlivé snímky.
 
Používá se v technologiích : EZS, CCTV, TEL, FVE

Anglická zkratka : HEAT Anglický popis : HEAT detector
Česká zkratka : Český popis : teplotní detektor
 
Obecně elektronické zařízení na měření teploty v prostoru. V oblasti zabezpečovacích systémů je zpravidla vybaven možností programovatelné hodnoty teploty při které mý dojít k sepnutí výstupního členu (relé). Zpravidle lze nastavit 2 hodnoty minimum a maximum a každá z nich může mít vlastní výstupní člen.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : HI-Z Anglický popis : High impedance
Česká zkratka : Český popis : impedančně nezakončeno
 
Některé videovstupy u zařízení CCTV jsou uzpůsobeny tak, že umožňují průběžné vedení video signálu do dalšího zařízení. Takové vstupy jsou buď automatické, které rozpoznají připojení dalšího zařízení k výstupnímu BNC konektoru, anebo jsou opatřeny přepínačem 75Ohm/Hi-Z. (V poloze 75Ohm je zakončovací odpor zařazen, vpoloze Hi-Z je odpojen). Takto fungující vstup nemusí být nutně vybaven výstupním konektorem, videosignál můžebýt propojen dál například pomocí BNC-T článku.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : HOLD Anglický popis : HOLD
Česká zkratka : Český popis : přidržení volání
 
Služba nabízená poskytovatelem telefonní sítě pro tzv. přidržení právě probíhajícího hovoru (zaparkování hovoru) s možností dočasně na lince uskutečnit jiný další hovor a poté s k původnímu hovoru vrátit. Tato funkce je dostupná u většiny pobočkových telefonních ústředen.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : HR Anglický popis : Horizontal Resolution
Česká zkratka : Český popis : horizontální rozlišení
 
Horizontální rozlišení například kamery, monitoru nebo jiného zařízení pro zpracování videosignálu. Udává se v počtu televizních řádků, což je nesprávné označení, neboť se ve skutečnosti jedná o počet zobrazpovacích elementů - pixelů. Počet těchto obrazových bodů v celém obraze dává informaci o celkovém maximálním rozlišení, které může systém dosáhnout. Totéž jako TVL.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : HSCSD Anglický popis : High Speed Circuit Switched Data
Česká zkratka : Český popis : přenosový protokol
 
Je 1.stupeň zdokonalení datového přenosu GSM. Umožňuje 8x zvyšení přenosové rychlosti dat na 57 kbaud/s, resp. 43,2kb/s. Tento přenos měl být komerčně využit již v roce 1998, ale pomalý vývoj ve standardizaci a ve vývoji zařízení způsobil, že tato technologie nastupuje teprve v roce 2000. Výsledkem je, že mnozí provozovatelé již přecházejí přimo na 2.generační stupen = GPRS.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : HTTP Anglický popis : HyperText Transfer Protocol
Česká zkratka : Český popis : komunikační protokol
 
Přenosový protokol pro hypertextové dokumenty na www.
 
Používá se v technologiích : SW, LAN

Anglická zkratka : HUB Anglický popis : control station HUB
Česká zkratka : ŘS Český popis : řídící stanice
 
V počítačové technologii se jedná o bod ve kterém se scházejí datové toky. V dnešní době je to již zastaralé zařízení které je vytlačováno přepínači a routery. V oblasti zabezpečovacích systémů slouží HUB pro rozvětvení datové sběrnice RS-485 ne které komunikují jednotlivé sběrnicové komponenty. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost systému (jednotlivé větve jsou zkratuvzdorné a jejich závada neovlivňuje přenos dat v dalších větvích) a současně umožňují prodloužení sběrnice jako repeater.
 
Používá se v technologiích : EZS, LAN

Anglická zkratka : HW Anglický popis : HardWare
Česká zkratka : Český popis : elektronické zařízení
 
Obecně myšleno se za HW považuje elektronické zařízení, elektronický obvod, deska se součástkami, vlastní součástka a podobně. V počítačové terminologii se tento výraz používá přímo pro označení počítače a jeho příslušenství.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN

Anglická zkratka : I/O Anglický popis : Input/Output port
Česká zkratka : V/V Český popis : Vstup / Výstup
 
Obecný vstup / výstup počítače nebo jiného elektronického zařízení s definovaným rozhraním. V elektrotechnice se tímto pojmem označuje elektronický obvody nebo přímo výstupní svorky těchto obvodů, které slouží pro vstup nebo výstup dat nebo pro vstup nebo výstup ovládacích stavů.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : iD Anglický popis : IDentification
Česká zkratka : iD Český popis : IDentifikace
 
Zkratkou iD se označije jakékoliv zařízení nebo prostředek, který slouží k jednoznačné identifikaci (např. identifikační médium, identifikační místo, identifikační adresa, identifikační komunikační prvek, identifikační stanice ?apod.).
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, TEL, LAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales