Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 151 - 165 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : Imax Anglický popis : Maximum Consuption
Česká zkratka : Český popis : maximální spotřeba
 
Maximální proudová spotřeba zařízení. Zpravidla se jedná o dočasnou hodnotu odběru proudu například v poplachovém stavu, kdy se rozsvítí indikace na detektoru, kdy se rozhouká siréna, kdy se aktivuje vysílač, kdy vytáčí čísla telefonní komunikátor a pod.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : Imax Anglický popis : Maximum Current Drav
Česká zkratka : Český popis : maximální proud
 
Maximální proudová spotřeba zařízení. Zpravidla se jedná o dočasnou hodnotu odběru proudu například v poplachovém stavu, kdy se rozsvítí indikace na detektoru, kdy se rozhouká siréna, kdy se aktivuje vysílač, kdy vytáčí čísla telefonní komunikátor a pod.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : Imin Anglický popis : Minimum Consuption
Česká zkratka : Český popis : minimální spotřeba
 
Minimální proudová spotřeba zařízení - tzv. klidová spotřeba. Jedná se nejnižší možnou hodnotu odběru proudu, kdy je zařízení ve stavu nečinnosti (siréna nehouká, indikace nesvítí, ...) nebo kdy elektronika pracuje v tzv. StandBy stavu.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : Imin Anglický popis : Standby Current Drav
Česká zkratka : Český popis : minimální proud
 
Minimální proudová spotřeba zařízení - tzv. klidová spotřeba. Jedná se nejnižší možnou hodnotu odběru proudu, kdy je zařízení ve stavu nečinnosti (siréna nehouká, indikace nesvítí, ...) nebo kdy elektronika pracuje v tzv. StandBy stavu.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : IN Anglický popis : INput
Česká zkratka : VST Český popis : vstup
 
Vstupní kontakt nebo svorka pro vstup signálu do elektronického obvodu.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : I-NET Anglický popis : InterNET
Česká zkratka : e Český popis : internet
 
Nejrozsáhlejší celosvětová počítačová síť spojená pomocí standardizovaných komunikačních protokolů.
 
Používá se v technologiích : SW, LAN

Anglická zkratka : ION Anglický popis : IONisation smoke detector
Česká zkratka : I-PD Český popis : ionizační detektor kouře
 
Detektor kouře pracující na principu měření ionizačního toku v detekční komůrce. Úroveň zacloněním ionizačního toku procházejícím kouřem se vyhodnocuje a při překročení nastavené meze je vyvolán poplachový stav. Jedná se o nejrychlejší typ požárního detektoru, který dovede reagovat i na lidskému oku neviditelný kouř.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : IP Anglický popis : Internet Protocol
Česká zkratka : Český popis : datový protokol
 
Standardizovaný komunikační protokol, která slouží pro přenos dat v rámci celosvětové počítačové sítě.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : IP-A Anglický popis : Internet Address
Česká zkratka : IP-A Český popis : IP adresa
 
32 bitová adresa nezávislá na hardware, která je přidělenarozhraním počítačů a zařízení pracujících v sítích s protokolem TCP/IP.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : IQCR Anglický popis : IQ Cost Routing
Česká zkratka : Český popis : inteligentní směrování hovorů
 
Inteligentní směrování příhozích hovorů. Totéž jako ASPH.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : IR Anglický popis : Infra Red
Česká zkratka : Český popis : infračevené světlo
 
Světelné záření těsně za hranicí viditelného světla v oblast vyšších vlnových délek od 780 do 990nm. V kamerové technice se využívají Infra reflektory k nočnímu přisvětlení černobílých kamer nebo Den/Noc barevných kamer umožňující skryté sledování. Standardní barevné kamery v této oblasti nejsou světlocitlivé. Používají se halogenové infrareflektory s IR filtrem a optickým členem vlnových délek 730 a 830 nm nebo LED infrareflektory s polovodičovými zářiči 950 nm. Jejich předností před halogenovými IR reflektory je bezúdržbový provoz, větší energetická účinnost delší životnost (výbojka halogenu asi 1 rok, LED diody přibližně 10let). V televizní technice a STA se infračervené záření používá pro bezdrátový přenos televizního signálu na krátké vzdálenosti nebo jako zdroj signálu z dálkových ovladačů pro spotřební elektroniku. V požárních systémech se vužívají pro ochranu velkých prostor IR beam detektory.
 
Používá se v technologiích : EPS, CCTV, STA

Anglická zkratka : IR-CUT Anglický popis : IR CUT filter
Česká zkratka : Český popis : IR zádržný filtr
 
Barevný filtr, který zadržuje světlo v infračerveném světelném pásmu. V CCTV systémech se IR-CUT filtr používá v barevných kamerách před CCD prvek. IR záření obsažené v denním světle má jiný úhel odrazu a lomu v objektivu proto způsobuje rozostření obrazu snímaného kamerou a je zapotřebí IR světlo odfiltrovat.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : IRDA Anglický popis : Infra Red DAta
Česká zkratka : Český popis : bezdrátový datový protokol
 
Je otevřený protokol pro bezdrátový rádiový přenos dat formou světelných paprsků v infračerveném pásmu. Umožňuje rychlé navázání chráněné komunikace mezi dvěma periferními zařízeními například mezi přístroji pro mobilni komunikaci, počítači a podobně. Rychlost datového přenosu max. 2MB/s, dosah zpravdla 1 až 5m (speciální zařízení až do 100m).
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

Anglická zkratka : IR-PASS Anglický popis : IR PASS filter
Česká zkratka : Český popis : IR propustný filtr
 
Barevný filtr, který propouští pouze infračervené světelné pásmo. V CCTV systémech se používá ve výbojkových IR reflektorech pro noční přisvětlení. Protože výbojka vyzařuje část světla také ve viditelném spektru, IR-PASS toto viditelné světlo odfiltruje.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ISDN Anglický popis : Integrated Services Digital Network
Česká zkratka : Český popis : integrovaná digitální telekomunikační síť
 
Světový telekomunikační standard, který umožňuje v rámci sítě digitálních telefonních ústředen přenášet hlas, data a video po digitálních kanálech rychlostí 64kbit/s v každém kanálu. V Evropě včetně České republiky se používá norma EuroISDN a zpravidla se označuje jako digitální telefoní linka. EuroISDN-2 má přenosovou rychlost 128 kbit/s a EuroISDN-30 2 Mbit/s. Tento prostředek umožňuje přenášet digitalizovaný videosignál přes DVST, čehož se využívá především videokonferenčních zařízení.
 
Používá se v technologiích : EZS, CCTV, TEL

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales