Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 166 - 180 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : ISG Anglický popis : Interlock Senzor Geometry
Česká zkratka : Český popis : duální proložená detekce
 
Detekční technologie používaná u infradetektorů pohybu v zabezpečovacích systémech. Vylepšený princip duálního PIR elementu je založen nejen na současném snímání dvou protichůdných paprsků (kladného a záporného) z každého detekovaného směru, ale je zdokonalena současným proložením geometrie těchto dvou paprsků, které do sebe zámkovitě zapadají. Tím je snížení falešných poplachových stavů ještě výraznější, neboť reálný podněty vyvolávají charakteristický přechod mezi kladným a záporným impulsem (nebo naopak). (patentováno firmou PARADOX).
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : ISM Anglický popis : Industrial Scientific and Medical
Česká zkratka : Český popis : veřejné radiové pásmo
 
Veřejné bezlicenční radiové pásmo určené pro zařízení technických, vědeckých a zdravotních aplikací s krátkým dosahem. V současnosti velice frekventovaně využívané pásmo a často kapacitně vytížené.
 
Používá se v technologiích : CCTV, TEL, LAN, FVE

Anglická zkratka : ITF Anglický popis : InTerFace
Česká zkratka : Český popis : rozhraní
 
Fyzická hranice mezi zařízeními, na které se definují elektrické signály, konektory a jejich zapojení, časová synchronizace, kódy a protokoly, které umožňují dvěma jednotkám vzájemnou výměnu dat.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : ITN Anglický popis : InTraNet
Česká zkratka : Český popis : intranet
 
Interní síť společnosti, která používá stejné protokoly a mechanizmy jeko Internet.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : ITU-T Anglický popis : International Telecommunication Union - Telecommunication
Česká zkratka : Český popis : mezinárodní telekomunikační unie
 
Mezinárodní telekomunikační unie ITU byla založena v roce 1865 v Paříži. Dnešní struktura unie ITU-T, která platí od roku 1993 současně nahrazuje dřívější orgán CCITT.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : Ivst Anglický popis : Normal Current Drav
Česká zkratka : Český popis : proudová spotřeba
 
Nominální proudová spotřeba zařízení při běžném provozu.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : Ivst Anglický popis : Power Consuption
Česká zkratka : Český popis : proudová spotřeba
 
Průměrná proudová spotřeba při běžném provozu zařízení.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : Ivýs Anglický popis : Maximum Current
Česká zkratka : Český popis : proudový výkon
 
Maximální možný proudový odběr ze zařízení, nejčastěji ze zdroje napájení.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : JP Anglický popis : JumPer
Česká zkratka : Český popis : propojka
 
Speciální konektor, který se používá zpravidla pro nastavení parametrů elektroniky. Konektor se skládá z dvou nebo vícepinového hřebenu a spojovacího kontaktu pro spojení dvou sousedních pinů konektoru.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : L Anglický popis : Latch
Česká zkratka : Český popis : paměť poplachu
 
Paměť poplachového stavu - myšleno ve vztahu ke konkrétnímu detektoru. Tento paměťový stav detektoru se hojně využíval tam, kde bylo na jedné zabezpečovací smyčce zapojené velké množství detektorů a v případě poplach ze smyčky bylo potřeba analyzovat přesně mít (detektor), které je přícinou poplachu. V dnešní době, kdy se z velké časti aplikují adresné systémy tato funkce detektoru ztrácí význam.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS

Anglická zkratka : L/UL Anglický popis : Lock / Unlock
Česká zkratka : Z/O Český popis : Zamčeno / Odemčeno
 
Stav zařízení, který označuje, zda je možné jeho ovládání obsluhou či nikoliv. U přístupových systémů se tímto uznačením myslí stav přístupového místa (dveří, závory, vrat), zda je uvolněno k průchodu osoby nebo projetí vozidla. U zabezpečovacích systémů se častěji používá výraz Arm/Disarm případně Zap/Vyp.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS

Anglická zkratka : LAN Anglický popis : Local Area Network
Česká zkratka : Český popis : lokální počítačová síť
 
Počítačová síť používaná pouze v rámci jedné budovy nebo komplexu budov jednoho uživatele (firmy).
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, LAN

Anglická zkratka : LCD Anglický popis : Liquid Crystal Display
Česká zkratka : Český popis : displej z tekutých krystalů
 
Displej pracující na principu tekutých krystalů. Prvotní LCD fungovaly tak, že segmenty displeje, které jsou pod napětím zčernají, ostatní část displeje jsou průhledné k základní odrazové ploše - zpravidla žlutozelené metalické barvy, která jue zpravidla podsvětlena LED diodami. V současné době se LCD displeje vyrábějí v nepřeberné škále provedení, ale nejčastější provedení malých displejů jsou řádkové textové displeje nebo maticové grafické displeje. V současné době jsou velice módní modré LCD displeje s bílým podsvětlením. V televizní a počítačové technice se barevné maticové LCD displeje používají jako zobrazovače monitorů a televizí.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : LCR Anglický popis : Least Cost Routing
Česká zkratka : Český popis : nejlevnější spojení
 
Inteligentní směrování spojení nejlevnější dostupnou cestu řešené softwarovou logikou pobočkové ústředny. Totéž jako ARS
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : LED Anglický popis : Light Emitting Diode
Česká zkratka : Český popis : dioda vydávající světlo
 
Dioda vydávající světlo tzv. LEDka nebo displej sestavený z těchto svítivých diod. (Nejčastější uspořádání displeje jako sedmi-segmentovka, čtrnácti-segmentovka nebo osmi-bodový bargraf). LED diody podle technologie výroby vyzařují světlo různých vlnových délek čili různých barev (oranžová, červená, zelená, dnes i bílá, velmi atraktivní modrá a neviditelná infra). Právě infradiody s neviditelnou vlnovou délkou emitovaného záření 950nm se používají v CCTV jako zářiče infraraflektorů pro skryté sledování.
 
Používá se v technologiích : EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales