Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 181 - 195 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : LOG Anglický popis : Log sheet
Česká zkratka : Český popis : deník událostí
 
Do deníku událostí neboli protokolu se ukládají veškeré technické a uživatelské události, ke kterým v systému došlo (zapnutí/vypnutí systému, poruchu systému, poplachové a sabotážní stavy, aktivace komunikačních prvků, poruchy/obnovy napájení, problémy s telefonní linkou a řada dalších). Záznamy v deníku jsou zpravidla spojeny s datumem a přesným časem, kdy k události došlo.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV

Anglická zkratka : LPT Anglický popis : parallel port
Česká zkratka : Český popis : paralelní potr
 
Paralelní port počítače s rozhraním LPT, většinou zakončený konektorem Cannon-25pin. Nejčastěji využívaný pro připojení paralelení tiskárny.
 
Používá se v technologiích : LAN, FVE

Anglická zkratka : LUX Anglický popis : Lux
Česká zkratka : Český popis : jednotka osvětlení
 
Definuje velikost světelného toku dopadajícího na příslušnou plochu. U kamer a fototechniky se definuje takzvaná minimální hodnota osvětlení - ML, která určuje citlivost kamery nebo fotoaparátu - S. Pro bližší představu uvádíme následujicí přibližný přehled úrovně osvětlení.

VE DNE :
- přímý sluneční svit v létě při jasné obloze až 200 000 lux,
- přímý sluneční svit v zimě při jasné obloze 100 000 lux,
- sluneční svit přes slabé mraky 70 000 lux,
- slunce za silnými mraky 20 000 lux,
- zatažená obloha s tmavými dešťovými mraky 2 000 lux,
- východ a západ slunce 300-700 lux.

V NOCI :
- noční umělé osvětlení náměstí nebo hlavní ulice 4-10 lux,
- noční umělé osvětlení méně důležitých ulic 1-3 lux,
- noční světlo za úplňku s jasnou oblohou 0.2 lux,
- noční světlo se srpkem měsíce a jasnou oblohou 0.02 lux,
- noční světlo s měsícem za mraky 0.007 lux,
- jasná noční obloha bez měsíce 0.001 lux,
- průměrný hvězdný svit přes slabé mraky 0.000 7 lux,
- temná noc s tmavými dešťovými mraky 0.000 05 lux, V BUDOVĚ :
- umělé osvětlení v kanceláři 600-1 000 lux,
- umělé osvětlení v bytě (obývací pokoj) 300-700 lux,
- umělé osvětlení veřejné místnosti 100 - 300 lux,
- umělé osvětlení chodeb 10 - 50 lux.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : M/D Anglický popis : Modulator / Demodulator
Česká zkratka : MDM Český popis : modem
 
V telekomunikacích a počítačové technice se jedná o zařízení DCE, které mění digitální data z vysílacího DTE na signál vhodný pro dálkový přenos dat po telefonní lince, zároveň mění přijatý signál na digitální data pro příjem zařízením DTE. V CCTV systémech je to zařízení, které umožňuje propojení videosystému DVST po běžných telefonních linkách nejčastejí typu ISDN.
 
Používá se v technologiích : CCTV, TEL, LAN

Anglická zkratka : M/S Anglický popis : Master / Slave
Česká zkratka : Český popis : nadřízený / podřízený
 
Označuje způsob propojení dvou zpravidla totožných zařízení do společného systému. Zpravidla je takové nastavení nezbytné pro řízení vzájemné komunikace dvou zařízení zapojených na datové sběrnici v případě, kdy má k přenosu datových a informačních signálů od obou těchto zařízení sloužit pouze jedno z nich.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, TEL, LAN

Anglická zkratka : MAN Anglický popis : Metropolitan Area Network
Česká zkratka : Český popis : městská datová síť
 
Datová síť v rámci městských oblasí, která bývá svou velikostí a výkonem pe rozhraní mezi LAN a WAN. Integruje různé typy přenášených dat.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : MCID Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : identifikace zlomyslného volání
 
Speciální služba nabízená poskytovatelem telefonní sítě pro identifikaci nežádoucích a tzv. zlomyslných volání (vyhrožování a vydírání po telefonu a pod).
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : MDP Anglický popis : Multiple Detection Pattern
Česká zkratka : PD Český popis : paralelní detekce
 
Detektor se dvěma paralelními detekčními systémy stejné technologie, jejichž výsledky se vzájemně porovnávají procesorovou částí a následně vyhodnocují. (registrovaná značka firmy OPTEX). Obdobný způsob fungování jako zálohované řídící systémy ve vojenství nebo v zařízeních kosmického výzkumu.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : ME Anglický popis : alarm MEmory
Česká zkratka : Český popis : paměť poplachu
 
Paměť poplachového stavu - myšleno ve vztahu ke konkrétnímu detektoru. Tento paměťový stav detektoru se hojně využíval tam, kde bylo na jedné zabezpečovací smyčce zapojené velké množství detektorů a v případě poplach ze smyčky bylo potřeba analyzovat přesně mít (detektor), které je přícinou poplachu. V dnešní době, kdy se z velké časti aplikují adresné systémy tato funkce detektoru ztrácí význam.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS

Anglická zkratka : MF Anglický popis : Manual Focus
Česká zkratka : Český popis : manuální ostření
 
Manuální nebo-li ruční ostření objektivu.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : MGC Anglický popis : Manual Gain Control
Česká zkratka : Český popis : manuální nastavení zisku
 
Manuální nebo-li ruční nastavení hodnoty zisku zesilovače videosignálu
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : MH Anglický popis : Mounting Height
Česká zkratka : Český popis : instalační výška
 
Doporučená instalační výška detektoru. Totéž jako Detector Range.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : MI Anglický popis : Manual Iris
Česká zkratka : Český popis : manuální clona
 
Manuální nebo-li ruční nastavení clony objektivu.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ML Anglický popis : Minimum iLlumination
Česká zkratka : Český popis : minimální osvětlení
 
Je to schopnost kamery reprodukovat snímanou obrazovou scénu při dané minimální hladině osvětlení scény, která musí zajištit alespoň 50% úroveň videosignálu ze snímacího prvku. Citlivost se vyjadřije v Luxech. Obecně lze říci, že citlivost CCD kamery definuje její schopnost sledování scény při nízkém osvětlení. Bližší informace jsou popsány u parametru LUX. Totéž jako parametr S.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : MM Anglický popis : MultiMedia
Česká zkratka : Český popis : multimédia
 
Prostředky pro tvorbu, uchování, zpracování a přenos dat, která obsahujé text, obrázky, zvuk, video a další typy dat.
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales