Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 226 - 240 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : PG Anglický popis : Paging
Česká zkratka : Český popis : radiový systém předávání zpráv
 
Paging je systém, který umožňuje jednosměrné předávání krátkých zpráv účastníkovi, který má speciální přijímač - pager. Zprávy je možné příjemci zasílat jednotlivě i hromadně. Pagingové sítě slouží k jednosměrnému předávání informací. Jejich nevýhodou oproti SMS je skutečnost, že odesílajícímu není možné odpovědět. Často se výraz pagigng používá také pro označení vyhledávacího systému.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : PGM Anglický popis : ProGraMmable output
Česká zkratka : Český popis : programovatelný výstup
 
Dvou nebo výcestavový výstup elektroniky, jehož stav je závislý nnejen na vstupních podmínkách, ale také na jeho programové nastavení - tj. funkce tohoto výstupu a jeho chování jsou technikem programovatelné.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : PIN Anglický popis : Personal Identification Number
Česká zkratka : Český popis : osobní identifikační kód
 
Takzvaný uživatelský autorizační kód (může být číselný nebo v některých případech také alfanumerický) se u zabezpečovacích systémů nejčastěji využívá pro ovládíní systému EZS (zapínání, vypínání, nastavování parametrů, prohlážení deníku ...). Obdobně se využívá u přístupových systému k zajištění přístupu do konkrétních dveří nebo pro otevření závory a podobně. U ostatních systémů se PIN využívá zpravidla jako instalační kód pro servisního technika, který mu umožňuje naprogramování systémových parametrů zařízení a zabraňuje neoprávněným osobám tyto technické parametry měnit. U mobilních telefonů je to krátké heslo, které chrání SIM kartu před neoprávněným použitím (po několika chybných zadání se karta zablokuje a lze odblokovat jedině kódem PUK).
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, LAN

Anglická zkratka : PIR Anglický popis : Pasiv Infra Red detector
Česká zkratka : Český popis : infrapasivní detektor
 
Detektor pohybu pracující na principu snímání tepelných podnětů z prostoru. Jedná se o pasivní systém, který vyhodnocuje pohyb na základě přijmu tepelných signálů v infrapásmu. Na pir detektor působí rušivě všechny zdroje tepla a chladu (krb, topení, vařič, klimatizace, proudění vzduchu, ...) proto jeho instalace vyžaduje přesné dodržení instalačních pokynů výrobce i praktické zkušenosti technika.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : PIX Anglický popis : Pixels
Česká zkratka : Český popis : počet zobrazovacích bodů
 
Rozlišovací schopnost kamery závisí na rozlišovací schopnosti světelného snímacího prvku a uvádí se počtem jeho zobrazovacích bodů na jednom zobrazovaném řádku. Tyto světlocitlivé body (elementy), které se označují jako pixely, slouží jako akumulační prvky světlem vytvořeného náboje, který se snímá a převádí na elektrický signál. Ve fototechnice se počtem pixelů označuje rovněž rozlišovací schopnost fotoaparátu, ale uvádí se v počtech miliónů bodů v rámci celého snímacího prvku (megapixel).
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : PLC Anglický popis : PuLse Counter
Česká zkratka : Český popis : čítač pulsů
 
Čítač pulsů je součástí elektroniky vyspělých zabezpečovacích detektorů. Slouží sice pro eliminaci falešných poplachů od rušivých vlivů, ale s nastavením vyššího počtu pulsů se stává detektor méně citlivý také na skutečné podněty.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS, CCTV, FVE

Anglická zkratka : PMTN Anglický popis : Public Mobile Telephone Network
Česká zkratka : VMS Český popis : Veřejná Mobilní Síť
 
Samostatná síť vytvořená a provozovaná za účelem poskytování mobilních telefonních služeb veřejnosti.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : PN Anglický popis : Privat Netvork
Česká zkratka : Český popis : soukromá síť
 
Čistě soukromá síť nebo část sítě ve vlastnictví jednoho uživatele. (Například počítačová síť uvnitř rodinného domu).
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : POL-F Anglický popis : POLar filter
Česká zkratka : Český popis : polarizační filtr
 
Úzkopásmový polarizační filtr ke odfiltrování slunečních odrazů. Ve fototechnice a v CCTV systémech se používá k zajištění čísté průhlednosti přes sklo. Například pokud sledujeme automobil bez filtru, ve sklech oken se odráží okolní prostředí a obloha, pokud použijeme správně nastavený polarizační filtr, je do kabiny vozu velice dobře vidět.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : POP Anglický popis : Point Of Presence
Česká zkratka : Český popis : přístupový bod
 
Místo, ve kterém je možné přistupovat k síti provozovatele. Často se pod tímto pojmem skrývá i technologie použitá pro připojování. V počítačových sítích se používá označení AP.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : PROXI Anglický popis : PROXImity
Česká zkratka : Český popis : proximitní
 
Bezdotykový přístupový systém nebo identifikační médium. Pracuje na principu radiového vysílání datových informací uložených na proximitní kartě do čtecí jednotky - čtečky karet přístupového systému. V době vysílání je proximitní katra napájena z elektromagnetického pole v okulí čtečky karet.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV

Anglická zkratka : PS/2 Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : datové rozhraní
 
Datové rozhraní s dosahem cca 2 m (4 vodiče ? +5V, CLK, DATA, GND). Používá se u počítačů pro připojení klavesnice nebo myši.
 
Používá se v technologiích : LAN, FVE

Anglická zkratka : PSTN Anglický popis : Public Switched Telephone Network
Česká zkratka : VTS Český popis : Veřejná Telekomunikační Síť
 
Samostatná síť vytvořená a provozovaná za účelem poskytování telefonních služeb veřejnosti. V CCTV systémech lze telefonní linky používat také k přenosu obrazu DVST.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : PUK Anglický popis : Personal Unblocking Key
Česká zkratka : Český popis : odblokovací kód
 
Dlouhé heslo, které umožňuje odblokovat zablokovanou SIM katru a zadat nový PIN.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : PVC Anglický popis : Permamnent Virtual Circuit/Connection
Česká zkratka : Český popis : vyhrazený virtuální okruh
 
Vyhrazený virtuální spojení (okruh), které zajišťuje nepřetržité spojení mezi dvěma koncovými zařízeními. Přenos dat mezi koncovými zařízeními je realizován kdykoliv bez nutnosti navazování spojení. Někdy se označuje také jako pevné spojení nebo pronajatý okruh.
 
Používá se v technologiích : LAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales