Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 256 - 270 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : RTR Anglický popis : RouTeR
Česká zkratka : Český popis : směrovač
 
Zařízení, které dokáže díky znalosti topologie sítě zvolit pro příchozí paket nejvhodnější přenosovou cestu nejen z hlediska přenosu tohoto paketu, ale také z hlediska zajištění celkové průchodnosti sítě. (Směrovače pracují s logickými adresami).
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : RX Anglický popis : Receiver
Česká zkratka : Český popis : přijímač
 
Obecně se tímto pojmem označuje jakékoliv zařízení, které slouží k příjmu podnětů nebo signálů od vysílače, který je s touto jednotkou kompatibilní. V elektrotechnice a datových sítích představuje přijímací zařízení přenosu dat, u bezdrátových zabezpečovacích systémů představuje radiovou přijímací jednotku, u perimetrické ochrany se má zpravidla na mysli infračervená pasivní přijímací jednotka PIR závor.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : S Anglický popis : Sensitivity
Česká zkratka : Český popis : světelná citlivost
 
Světelná citlivost kamery uvádí minimální potředné osvětlení scény, které je nezbytné pro obrazovou reprodukci dané scény kamerou. Totéž jako parametr ML. Podrobnější informace jsou uvedeny u parametru LUX. V zabezpečovacích systémech tento parametr označuje zpravidla citlivost pohybového detektoru na podněty z prostoru.
 
Používá se v technologiích : EZS, CCTV

Anglická zkratka : S/N Anglický popis : Signal to Noise ratio
Česká zkratka : S/Š Český popis : odstup Signál / Šum
 
Odstup mezi signálem a šumem (měřítko úrovně šumu ve videosignálu). Uvádí se v dB a čím je uváděné číslo vyšší, tím je kvalita obrazu lepší. Totéž jako S/N RATIO nebo SNR.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : SCART Anglický popis : SCART
Česká zkratka : Český popis : audio/video konektor
 
Konektor SCART je standardní evropský 20 kolíkový konektor, používaný pro společný přenos video a audio signálu v domácích televizních zařízeních, výjimečně využívaný také u některých CCTV zařízení. Slouží pro vzájemné propojení televizí, monitorů, receiverů, VCR a jiných zařízení s RGB vstupem.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : SCS Anglický popis : Shutter Control System
Česká zkratka : Český popis : elektronické řízení závěrky
 
Elektronické řízení závěrky v závislosti na intenzitě osvětlení. Totéž jako ELC, ESC, ECS, EI, ES.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : SD Anglický popis : Signal Distributor
Česká zkratka : Český popis : nastavitelný rozdělovací zesilovač
 
Elektronické zařízení, které přijímá jeden nebo více videosignálů (2 nebo 4), zesílí je a vysílá jej do několika nezávislých výstupů (zpravidla 2, 4 nebo 8-mi). Na rozdíl od rozdělovacího zesilovače je možné pevně nastavit, který videosignál ze vstupu bude na kterém výstupu. Obdobné zařízení, které navíc umožňuje operativně měnit přepojení mezi vstupy a výstupy se nazývá maticový přepínač.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : SEC Anglický popis : SECurity system
Česká zkratka : EZS Český popis : Elektronický Zabezpečovací Systém
 
Elektronické zařízení pro ochranu majetku a osob proti pachatelům trestné činnosti. Detekuje pokus o násilné vniknutí do objektu, pokus o odcizení cenných předmětů nebo o napadení osoby uvnitř objektu.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : SECAM Anglický popis : Systeme Electronigue Couleur Avec Memoire
Česká zkratka : Český popis : systém přenosu barevného videosignálu
 
Systém přenosu barevného signálu s postupnou frekvenční modulací. Byl vyvinutý ve Francii a tam dodnes používaný.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : SIM Anglický popis : Subscriber Identity Module
Česká zkratka : Český popis : karta pro identifikaci uživatele
 
Karta s elektronickým mikročipem, který je nositelem informace o přiděleném telefonním čísle v síti GSM. Současně může obsahovat uživatelskou programovatelnou paměť a další potřebné informace (například pro phonebanking). Karta obsahuje podrobnosti o předplatiteli, bezpečnostní údaje a paměť osobního seznamu telefonních čísel. Karta může být malá zásuvná nebo větší, velikosti kreditní karty. Na kartě není uloženo telefonní číslo, ale je na ní především její číslo, které nelze nijak změnit.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : SMS Anglický popis : Short Message Service
Česká zkratka : Český popis : systém předávání krátkých textových zpráv
 
Služba umožňující přenos krátkých textových zpráv o délce maximálně 160 znaků na mobilní telefon síti GSM. Častěji se tato zkratka používá přímo pro označení textové zprávy. Text zprávy může být poslán z mobilního telefonu, prostřednictvím operátora, webového rozhraní nebo e-mailu. Komunikace textovými zprávami SMS je podobná pagingu, ovšem s tím rozdílem, že majitel pageru na došlý vzkaz nemůže okamžitě reagovat. Výhodou krátkých textových zpráv oproti telefonickému kontaktu je nízká cena. Vhodné jsou zejména v situaci, kdy není možné hovořit nebo nemáme chuť hovořit. Textovou zprávu není možné přesměrovat.
 
Používá se v technologiích : EZS, TEL

Anglická zkratka : SNA Anglický popis : Systém Network Architecture
Česká zkratka : Český popis : komunikační platforma
 
Komunikační platforma firmy IBM pro komunikační systémy a sítě.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : S-NET Anglický popis : Satellite NETwork
Česká zkratka : Český popis : satelitní síť
 
Síť, ve které je přenos dat nebo hlasu zajišťován prostřednictvím satelitu.
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

Anglická zkratka : SSR Anglický popis : Solid State Relay
Česká zkratka : Český popis : polovodičové relé
 
Polovodičový výkonový spínač, používaný podobně jako relé.
 
Používá se v technologiích : FVE

Anglická zkratka : STN Anglický popis : Switched Telephone Network
Česká zkratka : JTS Český popis : Jednotná Telekomunikační Síť
 
Starší označení (dnes již nepoužívané a nahrazení označením VTS) pro samostatnou telekomunikační síť vytvořenou za účelem poskytování telefonních služeb veřejnosti.
 
Používá se v technologiích : TEL

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales