Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 16 - 30 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : AM Anglický popis : Anti-Masking
Česká zkratka : Český popis : ochrana proti zamaskování
 
Automatická ochrana proti zaclonění výhledu detektoru do detekovaného prostoru. Tvoří nedílnou součást detektorů pohybu, které se využívají v aplikacích s vyššími riziky. Technicky je antimaskingová ochrana nejčastěji realizována infratechnologií, která vyhodnocuje čas mezi odesláním infrasignálu do prostoru a jeho návratem po odražení od okolí - výpočtem se stanoví vzdálenost nejbližšího předmětu od detektoru. Pokud je zjištěná vzdálenost menší než např. 50cm, vyhlásí detektor technický poplach - antimasking. Firma OPTEX nabízí například duální detektory, které řeší antimaskingovou ochramu procesorovou logikou, tj. vyhodnocením typických signálů při zamaskování, které přichází od obou technologií (MKW a PIR). U starších typů detektorů se pro antimaskingovou ochramu využívalo měření vzdálenosti ultrazvukem - tyto systém však byly značně nespolehlivé a časem se přestaly vyrábět.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : AML Anglický popis : Alarm Memory Log
Česká zkratka : PP Český popis : Paměť Poplachů
 
Je zjednodušenou formou deníku událostí. Obsahuje pouze záznamy o nastalých poplachových stavech, které jsou zpravidla spojeny s datumem a přesným časem vzniku.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV

Anglická zkratka : AMPS Anglický popis : Advanced Mobile Phone Service
Česká zkratka : Český popis : mobilní síť
 
Analogová mobilní telekomunikační síť 1.G vytvořená k provozování mobilních telefonních telefonů.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : AoC-D Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : informace o poplatku
 
Služba nabízená poskytovatelem telefonní sítě pro zobrazení výše poplatku za právě probíhající hovor. Většina operátorů tuto službu neposkytuje a zobrazuje pouze délku trvání aktivního hovoru. Pokud je tato funkce dostupná u některých pobočkových telefonních ústředen, jedná se pouze o tzv. pseudotarifikaci jejíž poskytované hodnoty nemusí odpovídat skutečně fakturované částce poskytovatelem.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : APC Anglický popis : APerture Corection
Česká zkratka : Český popis : aperturová korekce
 
Jedná se o korekci videosignálu, která vyrovnává zmenšení rozlišovací schopnosti kamery vlivem konečného rozměru obrazového bodu snímacího prvku. Aperturová korekce zvyšuje kontrast malých detailů a strmost hran jasových přechodů v obrazu.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : APSP Anglický popis : Autoutomatic Pulse Signal Processing
Česká zkratka : Český popis : automatická pulsní detekce signálu
 
Automatická digitální procesorem řízená pulsní detekce signálu s využitím čítače pulsů - totéž jako DAP. Zpravidla se využívá k omezení falešných poplachů v místech s nebezpečím vzniku rušivých vlivů vyvolávajících podobné stavy, jako pohyb případného pachatele. Čítač pulsů se zpravidla nastavuje na 2, 3 nebo 4 pulsy - tedy 2 až 4 podněty z okolí, a potom teprve dochází k vyvolání poplachového stavu.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : ARC Anglický popis : Automatic Receiving Center
Česká zkratka : PCO Český popis : Pult Centralizované Ochrany
 
Elektronické zařízení pro sběr poplachových událostí od objektů s instalovaným zabezpečovacím systémem. Zpravidla je řešeno jako jednoúčelový počítač s instalovanými kartami interface pro spojení po analogové telefonní lince, po ISDN lince, GSM nebo pro radiové spojení. Existují však i modely, které představují kompaktní elektronické zařízení s displejem nebo externím monitorem. Výraz Automatic Receiving Center se používá ve Velké Británii a některých Evropských zemích. Ve Spojených státech se používá výraz CS Central Station.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : ARS Anglický popis : Automatic Routing Selection
Česká zkratka : Český popis : nejlevnější spojení
 
Inteligentní směrování spojení nejlevnější dostupnou cestu řešené softwarovou logikou pobočkové ústředny. Totéž jako LCR
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : ASC Anglický popis : Automatic Senzitivity Compensation
Česká zkratka : AK Český popis : automatická kompenzace citlivosti
 
Elektronické obvody nebo procesorová logika pro zajištění automatická kompenzace snížující se citlivosti detektoru, které je způsobená jeho fyzickým stárnutím. Zpravidla tuto kompenzaci neprovádí detektor, ale řídící ústředna požárního systému.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : ASP Anglický popis : Analog Signal Processing
Česká zkratka : Český popis : analogové zpracování signálu
 
Standardní zpracování videosignálu - opak DSP. Nejčastěji se toto označení používá pro označení analogových kamery. V elektrotechnice se tím rozumí běžné elektronické obvody bez použití digitálních prvků. Jedná se o spojitý elektrický signál jehož každá úroveň je reprezentovaná jedinou odpovídající úrovní signálové veličiny například napětí.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : ASPH Anglický popis : IQ cost routing
Česká zkratka : Český popis : Inteligentní Směrování Příchozích Hovorů
 
Inteligentní směrování příhozích hovorů. Totéž jako IQCR.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : ATC Anglický popis : Automatic Temperature Compensation
Česká zkratka : Český popis : automatická teplotní kompenzace
 
Automatická kompenzace citlivosti detektoru v závislosti na teplotě okolního prostředí, Totéž jako TC. Je součástí kvalitnějších detektorů zpravidla s procesorovým vyhodnocením. Jednodušší systém používají lineární kompenzaci (s rostoucí teplotou se zvyšuje citlivost detektoru), která je však náchylnější na vznik falešných poplachových stavů. Kvalitnější systémy využívají prograsivní teplotní kompenzaci u které roste citlivost do 37°C a s dalším nárustem teploty pozadí citlivost postupně klesá. Tím se zajišťuje stabilní odstup signál/šum.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, FVE

Anglická zkratka : ATM Anglický popis : Asynchronous Transfer Mode
Česká zkratka : Český popis : asynchronní přenos
 
Komunikační technologie založená na vytvoření spojení a rychlém přenosu datových buněk. Svými vlastnostmi je předurčena pro multimediální přenosy s integrací dat, hlasu a videa. V současné době je to jedna z nevýkonějších technologií v oblasti telekomunikací a prosazuje se zejména jako páteřní technologie v sítích LAN i WAN.
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

Anglická zkratka : ATW Anglický popis : Auto-Tracking White balance
Česká zkratka : AVB Český popis : automatické vyvážení bílé barvy u barevných kamer
 
Automatické vyvážení bílé barvy u barevných kamer. Tato funkce umožňuje nastavit barevné vyvážení obrazu při změně barevného odstínu osvětlení scény pomocí regulaci poměru barevných složek videosignálu. Obdoba funkcí AWB, AWC, CAWB.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ATZ Anglický popis : Advaced Technology Zoning
Česká zkratka : Český popis : dvou-smyčková technologie
 
Technologie pro zapojení dvou smyček (zón) pouze pomocí 2 vodičů. Totéž jako ZD. Tato technologie se také označuje 3-EOL (zapojení se třemi vyvažovacími odpory). Jedná se o elektroniku s 6-ti stavovými komparátory na vstupu smyček, které v závislosti na vyvážení/rozvážení smyčky vyhodnocují tyto stavy - ZKRAT, KLIDOVÝ STAV, ALARM zóna 1, ALARM zóna 2, ALARM zóny 1 a 2, TAMPER zóny 1 nebo 2, ROZPOJENÍ.
 
Používá se v technologiích : EZS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales