Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 316 - 330 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : VMD Anglický popis : Video Motion Detection
Česká zkratka : Český popis : videodetekce pohybu
 
Systém, který používá porovnávání jednotlivých snímků videosignálu z kamery k detekci pohybu v záběru a k případné aktivaci poplachu. Pokud je detekce pohybu prováděna až v DVR (nikoliv v kameře), může být uživatel upozorněn na pohyb v obraze například zobrazením záběru kamery přes celou obrazovku monitoru, případně barevným, textový nebo zvukovým upozorněním. Tato funce je užitečná zejména při sledování mnoha kamer na několika monitorech současně. Detekce jednoduších systémů je založena na prostém porovnávání úrovně barevných světelných změn v obraze. Naproti tomu velmi dokonalé a současně velmi drahé VMD dovedou počítačovou analýzou detekovat opravdu pouze požadovaný pohyb člověka nebo např. automobilu, vyhodnotit jeho rychlost, velikost i směr pohybu a to bez vznikajicích falešných poplachů.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : VPN Anglický popis : Virtual Privat Netvork
Česká zkratka : Český popis : virtuální soukromá síť
 
Část rozlehlé sítě poskytovatele datových nebo telekomunikačních služeb, která pracuje tak, jako by měl uživatel vlastní rozlehlou čistě soukromou síť. (Jednotlivé VPN jsou v rámci globální sítě navzájem bezpečně odděleny).
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

Anglická zkratka : Vpp Anglický popis : Voltage Peak to Peak
Česká zkratka : Všš Český popis : napětí špička / špička
 
Úroveň napětí videosignálu. Uvádí se v hodnotách maximální amplitudy mezi kladnou špičkou a zápornou špičkou signálu. Pro CCIR platí velikost signálu mezi maximem záporného a maximem kladného napětí 1 Volt. Totéž jako označení P/P.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : VS Anglický popis : Video-Synchronization
Česká zkratka : Český popis : úplný černobílý signál
 
Úplný monochromatický videosignál.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : WAN Anglický popis : Wide Area Network
Česká zkratka : Český popis : rozlehlá počítačová síť
 
Počítačová síť velkého meziměstského až mezinárodního rozsahu, která integruje různé typy přenášených dat.
 
Používá se v technologiích : SW, LAN

Anglická zkratka : WCDMA Anglický popis : Wide Code-Division Multiple Access
Česká zkratka : Český popis : přenosový protokol
 
Technologie používaná v GSM mobilních sítích 3.G.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : Wi-Fi Anglický popis : Wireless Fidelity
Česká zkratka : Český popis : bezdrátová datová síť
 
Bezdrátová datová síť ve které probíhá komunikace pomocí radiových vln v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu ISM s frkvencí 2.4 GHz. Technologie WiFi je založena na přenosovém protokolu 802.11b.
 
Používá se v technologiích : CCTV, LAN

Anglická zkratka : WLAN Anglický popis : Wireless Local Area Network
Česká zkratka : Český popis : bezdrátová počítačová síť
 
Počítačová síť, ve které probíhí datová komunikace bezdrátově pomocí radioveho prenosu dat nebo jinou bezdrátovou cestou.
 
Používá se v technologiích : SW, LAN

Anglická zkratka : WLN Anglický popis : WireLess Network
Česká zkratka : Český popis : bezdrátová telekomunikační síť
 
Telekomunikační síť, ve které probíhá komunikace bezdrátově, tj. například pomocí radiových vln, laseru, mikrovln, infrapaprsků, apod.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : WWW Anglický popis : World Wide Web
Česká zkratka : Český popis : celosvětový hypertextový systém
 
Celosvětově rozšíření multimediální hypertextový systém na Internetu.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : X.21 Anglický popis : interface X.21
Česká zkratka : Český popis : rozhraní X.21
 
Datové rozhraní definované mezinárodní telekomunikační unií ITU, které se používá v počítačových sítích.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : X.25 Anglický popis : protocol X.25
Česká zkratka : Český popis : protokol X.25
 
Paketově orientovaný protokol používaný v sítích WAN. Pro komunikaci se nevytváří spojení, ale síť X.25 garantuje správné doručení všech datových paketů na místo určení libovolnou cestou.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : X.28 Anglický popis : protocol X.28
Česká zkratka : Český popis : protokol X.28
 
Datový protokol používaný v počítačových sítích.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : X.32 Anglický popis : protocol X.32
Česká zkratka : Český popis : protokol X.32
 
Datový protokol používaný v počítačových sítích.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Y Anglický popis : brightness signal
Česká zkratka : Český popis : jasový signál
 
Jasový signál je část videosignálu, která v sobě nese informaci o jasu (luminance).
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales