Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 331 - 345 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : Y/C Anglický popis : luminance / Chrominance
Česká zkratka : Český popis : jas / barva
 
Formát přenosu videosignálu používaný ve videorekorderech S-VHS a televizí s pomalým řádkovým rozkladem (YCrCb), kde probíhá přenos čenobílé a barevné obrazové informace po samostatných vodičích. Nejdříve se vyšle černobílý jasový obraz luminance a ten se pak vybarví pomocí chrominance. Tím je zajištěna kompatibilita s černobílými módy. Nevýhodou je, že obrázek musí být přijímán pouze v celku od počáteční vertikální synchronizace VIS.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : ZD Anglický popis : Zone Doubler
Česká zkratka : Český popis : dvou-smyčková technologie
 
Technologie pro zapojení dvou smyček (zón) pouze pomocí 2 vodičů - totéž jako ATZ. Tato technologie se také označuje 3-EOL (zapojení se třemi vyvažovacími odpory). Jedná se o elektroniku s 6-ti stavovými komparátory na vstupu smyček, které v závislosti na vyvážení/rozvážení smyčky vyhodnocují tyto stavy - ZKRAT, KLIDOVÝ STAV, ALARM zóna 1, ALARM zóna 2, ALARM zóny 1 a 2, TAMPER zóny 1 nebo 2, ROZPOJENÍ.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : ZOOM Anglický popis : ZOOM lens
Česká zkratka : Český popis : transfokátor
 
Objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností (zpravidla 5x a více), který umožňuje dálkovou změnou ohniska opticky přibližovat nebo vzdalovat snímaný objekt. Totéž jako transfokátor. Na rozdíl od varifokálních objektivů (VF) se u zoom objektivu při změně ohniska nemění zaostření objektu.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : telephone user
Česká zkratka : HTS Český popis : Hlavní Telefonní Stanice
 
Jedná se o běžnou analogovou telefonní linku, která je pomocí přípojného vedení spojena s hlavní telefonní ústřednou (státní ústřednou) a má vlastní telefonní číslo. Nejedná se tedy o telefonní linku na pobočkové telefonní ústředně.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : Anglický popis : Information Technology
Česká zkratka : IT Český popis : Informační Technologie
 
Informační technologie pro systémy sběru, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Nejčastěji se pod pojmem IT skrývá technologie počítačů a příslušných datových sítí. Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty aneb účetnictví.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis :
Česká zkratka : OPPO Český popis : Ovládací Panel Požární Ochrany
 
Jednotný ovládací prvek pro všechny typy ústředen EPS, který usnadňujě obsluhu a získávání informací požární zásahové jednotce.
 
Používá se v technologiích : EPS

Anglická zkratka : Anglický popis : explosion proof
Česká zkratka : SNV Český popis : prostory S Nebezpečím Výbuchu
 
Označení zařízení, které je uzpůsobené (a hlavně homologované) pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu. Totéž jako SNV. Technologické prostory jako autolakovny, chemické výrobny, muniční sklady, sklady PHM a plynů a pod. vyžadují používat pouze ta zařízení, která mají schválení do EX !!!
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : aspherical optics
Česká zkratka : Český popis : asferická optika
 
Optika objektivu jehož vnější plochy čoček mají jiný tvar než je kulová výseč. Pomocí speciálního zakřivení čoček lze tak dosáhnout větší světelnosti objektivu nebo velkého záběrového úhlu. U takového objektivu dochází k výraznému zkreslení pravoúhlosti snímaných obrazů, které se označuje výrazem "rybí oko".
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : average
Česká zkratka : Český popis : ambientní úroveň osvětlení
 
Průměrná úroveň osvetlení scény v obraze kamery. Z hlediska fototechniky se může jednat o úroveň osvětlení pozadí nebo celkovou úroveň osvětlení v daném prostoru.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : blanking
Česká zkratka : Český popis : zatemňování
 
Zatemňování obrazové části televizního signálu v místech synchronizačních pulsů a zpětných běhů. Tato funkce zabraňuje zobrazování tenkých bílých linek šikmo přes obraz na monitoru.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : Anglický popis : bridge
Česká zkratka : Český popis : most
 
Zařízení, které odděluje provoz různých segmentů jedné sítě. Provoz mezi nimi filtruje na základě znalosti fyzických adres koncových zařízení na síti.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : browser
Česká zkratka : Český popis : prohlížeč
 
Software, který umožňuje uživateli prohlížet dokumenty v Internetu (nejpoužívanější je Microsoft Internet Explorer a Netscape Communicator).
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : C/CS adapter
Česká zkratka : Český popis : adaptér C/CS
 
Redukčního mezikroužek o dloušťce 5mm, který umožňuje montáž objektivu se standardem uchycení CS-mount=12,526 mm na kameru se standardem C-mount=17.52 mm.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : Cell
Česká zkratka : Český popis : buňka
 
Datová jednotka, která se přenáší sítí (nejčastěji prostřednictvím ATM) mezi koncovými stanicemi jako celek. Na rozdíl od rámce má pevnou délku, což dovoluje optimalizovat její zpracování v síťových uzlech a zajistit tak optimální podmínky pro přenosy různých typů dat (počítačová data, hlas, video). U mobilních telefonních sítím se tímto výrazem označuje přijímací/vysílací buňka příslušné sítě.
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : circuit
Česká zkratka : Český popis : okruh nebo obvod
 
V IT technologiích představuje cestu pro přenos signálu mezi dvěma body. Často se také nazývá Channel nebo Line. V elektrotechnice se výrazem Circuit označuje elektrický obvod.
 
Používá se v technologiích : LAN, FVE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales