Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 346 - 360 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : Anglický popis : client/server
Česká zkratka : Český popis : klient/server
 
Typ architektury výpočetního systému. Server většinou udržuje data a zajišťuje operace s nimi, klient s ním komunikuje pomocí dotazů, požadavků a odpovědí.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : coaxial cable
Česká zkratka : Český popis : koaxiální kabel
 
Vysokofrekvenční kabel jehož signálový vodič je umístěn v dielektriku a je opatřen vnějším stínění. V oboru CCTV a STA se používají kabely s charakteristickou impedancí 75 Ohm. Videosignál lze přenášet po koaxiálním vedení beze ztráty kvality na vzdálenost několika set metrů pouze za podmínky impedančního přizpůsobení na jeho koncích. Pomocí předzesilovačů a kabelových korektorů lze přenosovou vzdálenost na koaxiálním kabelu ještě zvýšit.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : Anglický popis : connectivity
Česká zkratka : Český popis : konektivita
 
Schopnost systému nebo zařízení propojit se s jinými systémy nebo zařízeními bez dalších úprav.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : control characters
Česká zkratka : Český popis : řídící znaky
 
Dohodnuté znaky vysílané při komunikaci, které slouží k vytvoření spojení a řízení přenosu dat.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : correcting repeater
Česká zkratka : Český popis : korekční zesilovač
 
Korkční zesilovač (označovaný také jako linkový zesilovač) koriguje zkreslení videosignálu, ke kterému dochází při přenosu dlouhým kabelem. Obecně je zesilovač elektrických signálů elektronický obvod, který zvětšuje napětí, proud nebo výkon tím, že malé vstupní elektrické hodnoty na vstupu úměrně zvětší. Podle šířky zesilovaného pásma se rozeznávají zesilovač úzkopásmové a širokopásmové. Zesilovače širokopásmové se obvykle používají pro zesilování nízkokmitočtových signálů a úzkopásmové pro zesilování signálů vysokého kmitočtu. Protože s vyšší frakvencí se zvyšuje útlum signálu, vyrábějí se také vícepásmové zesilovače s řiditelným zesílením v jednotlivých pásmech.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : Anglický popis : data broadcasting
Česká zkratka : Český popis : všesměrové šíření dat
 
Data, která se šíří od vysílače ke všem přijímačům současně (př. Televize, rozhlas).
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : depth of sharpness (depth of field)
Česká zkratka : Český popis : hloubka ostrosti
 
Hloubka ostrosti je oblast, vymezená rozsahem vzdálenosti od objektivu, ve které je ostrost obrazu přijatelná. Hloubka ostrosti závisí na 3 vzájemně závislých faktorech: nastavení zoomu, světlosti objektivu a úrovni osvětlení snímaného prostoru. Čím menší je nastavený zoom objektivu, čím menší je clonové číslo objektivu a čím větší je osvětlení prostoru, tím větší je hloubka ostrosti. Hloubka ostrosti je tedy vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším bodem od objektivu, které se nacházejí v oblasti dostatečného zaostření při konkrétním nastavení objektivu. Objekty v obraze, které se nacházejí mimo tento rozsah vzdálenosti, budou v obraze rozostřené (budou budit dojmem jako rozmazané).
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : digital circuit
Česká zkratka : Český popis : digitální okruh
 
Telekomunikační okruh umožňující přenos digitálních nespojitých signálů s rychlostá datové komunikace 64kbit/s a více.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : Anglický popis : domain address
Česká zkratka : Český popis : doménová adresa
 
Pojmenování logických adres v datové síti, např. v Internetu www.iol.cz
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : encryptor
Česká zkratka : Český popis : šifrovač
 
Zařízení sloužící k utajení dat přenášených přes datovou síť nebo k zamezení jejich použití nekoncesovaným uživatelem. V zabezpečovacích systémech se využívá ke zvýšení bezpečnosti systému. U zašízení STA zpravidla slouží pro zakryptování televizního vysílání (nejčastěji satelitního).
 
Používá se v technologiích : EZS, TEL, STA, LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : F-number
Česká zkratka : Český popis : clonové číslo
 
Je definováno jako poměr ohniskové vzdálenosti a průměru vstupní pupily objektivu. Je nepřímo úměrné světelnosti objektivu takže zvětšením clonového čísla objektivu klasá citlivost kamery. Mezinárodní řada clonových číselje sestavena tak, že každé následující číslo znamená snížení světlosti na 1/2 oproti předchozí hodnotě. Čili při F1.0, F1.4, F2.0, F2.8, F4.0 F5.6, F8.0 bude citlivost klesat 2×, 4×, 8×,16× a 32× atd.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : Focal
Česká zkratka : Český popis : ohnisko
 
Ohnisko je bod nacházející se na ose optického prvku (objektivu) za výstupní čočkou ve kterém se protínají všechny rovnoběžně svetelné paprsky dopadající vstupní čočku optiky. Vzdálenost tohoto bodu od roviny výstupní čočky je ohnisková vzdálenost.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis : gateway
Česká zkratka : Český popis : brána
 
Rozhraní pro přenos dat mezi různými aplikacemi a protokoly. Brána se snaží zakrýt rozdíly stutečných rozhraní obou aplikací. Díky bráně je možné využít také jedné sítě jako transparentního vedení mezi dvěma sítěmi s naprosto odlišnými parametry.
 
Používá se v technologiích : CCTV, TEL, LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : home page
Česká zkratka : Český popis : domovská stránka
 
Titulní nebo vstupní strana www stránek společnosti nebo jiných informací prezentovaných na Internetu.
 
Používá se v technologiích : SW, LAN

Anglická zkratka : Anglický popis : hub
Česká zkratka : Český popis : rozbočovač
 
Pasivní zařízení, které přijímá videosignál a vysílá jej do několika nezávislých výstupů (zpravidla 2, 4 nebo 8-mi). Obdobné zařízení, které je aktivní vybavené zesilovačem se nazývá rozdělovací zesilovač.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales