Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 46 - 60 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : C/CS Anglický popis : C/CS lens mount
Česká zkratka : Český popis : standard uchycení objektivu
 
Kamery jsou vyráběny ve dvou průmyslových standardech uchcení objektivu: C a CS. Standard uchycení objektivu ke kameře udává vzdálenost mezi plochou snímacího prvku a zadní stěnou poslední čočky objektivu. Tato vzdálenost je u standardu CS-mount=12,526 mm a standardu C-mount=17.52 mm.  Ke kameře příslušného standardu musí být instalován také objektiv odpovídajícího typu C nebo CS. Ve skutečnosti je však možné objektiv typu CS aplikovat také pro kameru typu C při použití redukčního adaptéru C/CS o tloušce 5mm.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : CCD Anglický popis : Charged Coupled Device
Česká zkratka : Český popis : polovodičový světlocitlivý prvek
 
Polovodičový světlocitlivý snímací prvek s nábojově vázanou strukturou, který převádí optický signál na elektrický. Používá se pro na snímání obrazu u většiny profesionálních kamer. Proto se často nazývá snímací čip. Vyrábí se v různých velikostech nesprávně označovaných jako formáty 1", 2/3", 1/2", 1/3", 1/4" a 1/8". Skládá se z plošně uspořádaných světlocitlivých elementů - pixelů, kteréjež slouží též jako akumulační prvky světlem vytvořeného náboje. Na jejich počtu závisí rozlišovací schopnost kamery tzv. ROZLIŠENÍ.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : CCIR Anglický popis : Comite Consultatif International des Radiocommunications
Česká zkratka : Český popis : systém přenosu černobélého videosignálu
 
Systém přenosu černobílého televizního signálu. Tento standard je používán v Evropě (625 řádků, 50 půlsnímků/s).
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : CCTV Anglický popis : Closed Circuit TeleVision
Česká zkratka : PTV Český popis : Průmyslová TeleVize
 
V přímém překladu se jedná o uzavřené televizní okruhy čili vysílání videosignálu pouze pro omezený okruh uživatelů. V našich zeměpisných šířkách se spíše používá výraz Průmyslová televize.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : CDMA Anglický popis : Code-Division Multiple Access
Česká zkratka : Český popis : přenosový protokol
 
Technologie používaná v GSM mobilních sítích 3.G (UMTS a 3GPP).
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CELL-NET Anglický popis : CELLular NETwork
Česká zkratka : Český popis : Celulární síť
 
Celulární radiová síť nese svůj název od latinského slova ?celula? nebo-li buňka. Každá buňka celularní sítě je vysílač, který pokrývá určité území, jenž navazuje na území pokryté jinými buňkami (vysílači). Uživatel pracující v takové síti má možnost využívat služeb sítě bez potřeby manuálního přepínání a výběru jednotlivých vysílačů. O to se stará mobility management sítě, který vhodným způsobem automaticky přepojuje mobilního účastníka mezi jednotlivými buňkami. Celulární radiové sítě se používají pro přenos hovorů i dat a je možné je dále dělit na veřejné (např. sítě mobilních telefonů) a neveřejné (firemní sítě, policie, atd.). Jako první veřejné celulární sítě byla zprovozňovány sítě NMT, ale v současné době se provozují vesměs sítě GSM, UMTS a CDMA.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CFB Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : přesměrování při obsazení
 
Služba nabízená poskytovatelem telefonní sítě pro přesměrování příchozího telefonního hovoru na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky v případě, kdy na příjímané lince (telefonním čísle) právě probíhá jiný hovor. Tato funkce je dostupná také u většiny pobočkových telefonních ústředen.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CFNR Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : přesměrování při nepřihlášení
 
Služba nabízená poskytovatelem mobilní telefonní sítě pro přesměrování příchozího telefonního hovoru na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky v případě, kdy je mobilní telefon volajícího nedostupný čili není přihlášen do sítě například pši slabém signálu nebo pokud je telefon vypnut.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CFU Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : přesměrování volání
 
Služba nabízená poskytovatelem telefonní sítě pro okamžité přesměrování každého příchozího telefonního hovoru na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky. Tato funkce je dostupná také u většiny pobočkových telefonních ústředen.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CIR Anglický popis : Committed Information Rate
Česká zkratka : Český popis : zaručená kapacita
 
Zaručená kapacita virtuálního kanálu Frame Realay.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : CLIP Anglický popis : Calling Line Identification Presentation
Česká zkratka : Český popis : identifikace volajícího
 
Zobrazení identifikačních údajů o volajícím na straně volaného - tj. informace o tom, kdo mi volá.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CLIR Anglický popis : Calling Line Identification Restriction
Česká zkratka : Český popis : zakázaná identifikace volajícího
 
Nezobrazení identifikačních údajů o volajícím na straně volaného - tj. volaný nezjistí, kdo mu volá.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : CMOS Anglický popis : Complementary Metal Oxide Semiconductor
Česká zkratka : Český popis : polovodičový prvek
 
CMOS je standardní polovodičová technologie, která se hojně využívá při výrobě paměťových čipů například pro počítače. V některých případech se používá také jako světlocitlivé snímače pro kamerový průmysl. Na rozdíl od CCD technologie je sice výrazně levnější, ale nikdy nemůže dosáhnout kvality zobrazení jako CCD prvky.
 
Používá se v technologiích : CCTV, LAN, FVE

Anglická zkratka : COL Anglický popis : COLor
Česká zkratka : BAR Český popis : barevný
 
Barevný videosignál nebo zařízení pracující s barevným videosignálem.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : COLP Anglický popis : Calling Out Line Identification Presentation
Česká zkratka : Český popis : identifikace volaného
 
Zobrazení identifikačních údajů volaného na straně volajícího - bližší identifikační údaje o tom, komu volám.
 
Používá se v technologiích : TEL

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales