Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 76 - 90 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : D/N Anglický popis : Day / Night
Česká zkratka : D/N Český popis : Den / Noc
 
Zařízení, které může pracovat ve dvou režimech - den / noc. Nejčastěji se pod tímto pojmem označují speciální barevné digitální kamery, které se při nedostatečném osvětlení snímaného prostoru automaticky přepnou z bareného snímání do černobílého režimu (režim Noc), který jim zaručuje podstatně vyšší světelnou citlivost na úkor ztráty barevné informace.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, TEL

Anglická zkratka : DA Anglický popis : Detection Area
Česká zkratka : Český popis : dosah detektoru
 
Zaručený dosah detektoru neboli rozsah detekovaného prostoru detektorem zabezpečovacího systému. Totéž jako Coverage nebo Detection Range.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV

Anglická zkratka : DALLAS Anglický popis : DALLAS semiconduktor
Česká zkratka : Český popis :
 
Americký výrobce identifikačních médií typu i-button, které nacházejí široké uplatnění nejen v systémech kontroly vstupu.
 
Používá se v technologiích : EKV

Anglická zkratka : DAP Anglický popis : Digital Auto Pulse
Česká zkratka : Český popis : digitální pulsní detekce signálu
 
Automatická digitální procesorem řízená pulsní detekce signálu s využitím čítače pulsů. Totéž jako ASPS. Zpravidla se využívá k omezení falešných poplachů v místech s nebezpečím vzniku rušivých vlivů vyvolávajících podobné stavy, jako pohyb případného pachatele. Čítač pulsů se zpravidla nastavuje na 2,3 nebo 4 pulsy - tedy 2 až 4 podněty z okolí, a potom teprve dochází k vyvolání poplachového stavu.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : dB Anglický popis : DeciBel
Česká zkratka : Český popis : decibel
 
Logaritmická jednotka používaná v televizní technice nejčastěji pro porovnání dvou signálových napětí. Takže například každých 6 dB znamená dvojnásobnou hodnotu, 20 dB desetinásobnou hodnotu, každých -6 dB znamená poloviční hodnotu a -20 dB desetinovou hodnotu referenční velikosti.
 
Používá se v technologiích : CCTV, OZV, STA, FVE

Anglická zkratka : DC Anglický popis : Drive Control
Česká zkratka : Český popis : přímo řízená automatická clona
 
Galvanometrické řízení clony objektivu stejnosměrným napětím z kamery. Zajišťuje kompenzaci změn úrovní osvětlení scény a tím i výstupního signálu kamery. Elektronické obvody clonové automatiky jsou umístěny v kameře. Objektiv DC Drive je většinou levnější a má rychlejší reakci na změny osvětlení než objektiv VIDEO Drive řízený videosignálem. Totéž jako DD.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : DC Anglický popis : Direct Current
Česká zkratka : Český popis : stejnosměrné napájení
 
Stejnosměrné napájení je označováno také symbolem =. Představuje zdroj elektrické energie, kde úroveň výstupního napětí má jednoznačně orientovanou polaritu (plus a mínus). Může mít také pulsující úroveň ale bez změny polarity (polosínusový průběh, obdélníkový průběh, pilovitý průběh a jiné). Pokud je výstupní napětí konstatntní (bez zvlnění) hovoříme o stabilizovaném zdroji napájení.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : DCC Anglický popis : Dedicated CirCuit
Česká zkratka : Český popis : vyhrazený okruh
 
Vyhrazené telekomunikační spojení (okruh), které je trvale k dispozici uživateli bez přerušení spojení po celou dobu pronájmu. Někdy se označuje také jako pevné spojení nebo pronajatý okruh.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : DCE Anglický popis : Data Circuit terminating Equipment
Česká zkratka : Český popis : koncové zařízení okruhu
 
Komunikační zařízení, které slouží pro připojení koncového zařízení-DTE ke komunikačnímu vedení, odpovídá za vytvoření a ukončení spojení za účelem přenosu dat.
 
Používá se v technologiích : TEL, LAN

Anglická zkratka : DD Anglický popis : Direct Drive
Česká zkratka : Český popis : přímo řízená automatická clona
 
Přímé řízení clony objektivu stejnosměrným napětím z kamery. Zajišťuje kompenzaci změn úrovní osvětlení scény a tím i výstupního signálu kamery. Elektronické obvody clonové automatiky jsou umístěny v kameře. Objektiv DC Drive je většinou levnější a má rychlejší reakci na změny osvětlení než objektiv VIDEO Drive řízený videosignálem. Totéž jako DC.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : DECT Anglický popis : Digital Enhaced Cordless Telephone
Česká zkratka : Český popis : radiový standard
 
Radiový standard pro digitální bezdrátové telofony z roku 1992. Pracuje na frekvenci 1880-1900MHz. V současné době nejdokonalejší a nejpoužívanější cesta kvalitního bezdrátového přenosu hlasu.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : DEOL Anglický popis : Double End Of Line resistror
Česká zkratka : Český popis : vyvážení dvěma zakončovacími odpory
 
Způsob vyvážení klidového stavu smyčky (zóny) dvěma zakončovacími odpory. Jedná se o elektroniku se 4-stavovými komparátory na vstupu smyček, které v závislosti na vyvážení/rozvážení smyčky vyhodnocují tyto stavy - ZKRAT, KLIDOVÝ STAV, ALARM, TAMPER. Je nejčastějším způsobem zapojení smyček zabezpečovacích ústředen.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : DISA Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : tónová provolba
 
Funkce telefonní pobočkové ústředny, která umožní volajícímu zadat tónovou volbou číslo pobočky volaného, s kterým chce být spojen.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : Dn/Up Anglický popis : Download / Upload
Česká zkratka : Český popis : načtení / zapsání dat
 
Zpravidla se tento výraz používá ve spojitosti s konfigurací (nastavením) programového stavu řídících jednotek systémů, tedy zabezpečovacích, požárních, přístupových, telefonních a jiných ústředen. Procesem Downloadu se načte již nastavený programový stav řídících ústředen do programu počítače, Download představuje obrácený způsob přenosu dat. Někteří výrobci však tyto přenosy označují přesně obráceně. Obecně se tímto pojmem myslí možnost programování zařízení přímým propojením z PC.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN

Anglická zkratka : DNS Anglický popis : Domain Name Systém
Česká zkratka : Český popis : databázový systém
 
Databázový systém v sadě protokolů TCP/IP, který překládá doménové adresy na IP adresy, kterým rozimí počítačová síť.
 
Používá se v technologiích : LAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales