Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

<< < Records 106 - 120 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : EE Anglický popis : Electronic Exposure
Česká zkratka : Český popis : elektronické řízení expozice
 
Automatické řízení expozice (tzv. elektronické závěrky nebo elektronické clony) v případě příliš vysokého osvětlení. Totéž jako AE, AES.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : EI Anglický popis : Electronic Iris
Česká zkratka : Český popis : elektronická clona
 
Elektronické řízení citlivosti kamery, které umožňuje regulovat množství akumulovaného náboje na snímacím prvku změnou expoziční doby nejčastěji v rozsahu 1/50 s do 1/100 000 s. V omezeném rozsahu změn světelných podmínek umožňuje použít levnější objektivy s pevnou clonou (například pro snímání obrazu v interiérech). Této funkci se říká elektronická uzávěrka SHUTER.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : EIA Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : systém přenosu videosignálu
 
Systém přenosu televizního signálu. Tento standard je používán v Americe (525 řádků, 60 půlsnímků/s).
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : EIR Anglický popis : Excess Information Rate
Česká zkratka : Český popis : negarantovaná propustnost
 
Nezaručená propustnost datového kanálu pokrývající pásmo od horní hranice garantované propustnosti CIR k maximální propustnosti kanálu u technologie Fram Relay.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : ELC Anglický popis : Electronic Light Control
Česká zkratka : Český popis : světlem řízená závěrka
 
Elektronické řízení závěrky v závislosti na intenzitě osvětlení. Totéž jako ESC, ECS, SCS, EI, ES.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : EM Anglický popis : Event log Memory
Česká zkratka : Český popis : paměť deníku událostí
 
Vyrovnávací paměť pro uložení záznamu deník událostí systému. Totéž jako EB. Záznamy jsou zpravidla spojeny s datumem a přesným časem, kdy k příslušné události došlo. Deník zpravidla zhrnuje veškeré technické a uživatelské události, ke kterým v systému došlo (zapnutí/vypnutí systému, poruchu systému, poplachové a sabotážní stavy, aktivaci komunikačních prvků, poruchy/obnovy napájení, problémy s telefonní linkou a pod.). Zjednodušenou formou deníku událostí je deník poplachových stavů - Alarm Memory.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, LAN

Anglická zkratka : E-MAIL Anglický popis : Electronic MAIL
Česká zkratka : Český popis : elektronická pošta
 
Systém elektronického zasílání zpráv v datových sítích (Internet). Může obsahovat téměř libovolný druh informace (hudbu, obrázky, binární soubory, textové dokumenty, tabulky, ?).
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : EMI Anglický popis : ElectroMagnetic Immunity
Česká zkratka : Český popis : odolnost proti EM vlnám
 
Vyjadřuje odolnost zařízení proti působení elektromagnetických vln.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : EOL Anglický popis : End Of Line resistror
Česká zkratka : Český popis : vyvážení zakončovacím odporem
 
Způsob vyvážení klidového stavu smyčky (zóny) jedním zakončovacím odporem. Jedná se o elektroniku se 3-stavovými komparátory na vstupu smyček, které v závislosti na vyvážení/rozvážení smyčky vyhodnocují tyto stavy - ZKRAT, KLIDOVÝ STAV, ALARM. Používá se pouze u starších typů zabezpečovacích ústředen nebo u konvenčních požárních ústředen. Umoderních ozvučovacích systémů, ktré současně plní funkci evakuačního rozhlasu, se používá pro detekci celistvosti výstupní audiolinky k reproduktorům.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS, OZV

Anglická zkratka : ES Anglický popis : Electronic Shutter
Česká zkratka : EZ Český popis : Elektronická Závěrka
 
Elektronická závěrka řízená v závislosti na intenzitě osvětlení. Tento elektronický umožňuje zkrátit dobu, po kterou kamera přijímá světlo z obvyklých 1/50s až na 1/200 000s. v závislosti ne intenzitě osvětlení snímaného obrazu. Tato funkce je běžná u většiny CCD kamer. Totéž jako ELC, ESC, ECS, SCS, EI.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ESC Anglický popis : Electronic Shutter Control
Česká zkratka : Český popis : elektronické řízení závěrky
 
Elektronické řízení závěrky v závislosti na intenzitě osvětlení. Totéž jako ELC, ECS, SCS, EI, ES.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ETH Anglický popis : ETHernet
Česká zkratka : Český popis : přenosová technologie
 
Nejrozšířenější technologie používaná pro komunikaci v lokálních sítích. Základní rychlost je 10Mbit/s. V současné době existují také odvozené technologie s rychlejším přenosem dat jako F-ETH a G-ETH..
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : EX Anglický popis : EXplosion proof
Česká zkratka : Český popis : výbušné prostředí
 
Označení zařízení, které je uzpůsobené (a hlavně homologované) pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu. Totéž jako SNV. Technologické prostory jako autolakovny, chemické výrobny, muniční sklady, sklady PHM a plynů a pod. vyžadují používat pouze ta zařízení, která mají schválení do EX !!!
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : EXP Anglický popis : EXPpander module
Česká zkratka : RM Český popis : Rozšiřující Modul
 
Rozšiřující modul (zpravidla pro rozšíření počtu zón).  U zabezpečovacích zařízení se často používá také výraz koncentrátor a někdy také multiplexer - MPX.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV

Anglická zkratka : F Anglický popis : Fairness ratio
Česká zkratka : Český popis : světlost objektivu
 
Světlost objektivu se vyjadřuje pomocí clonového čísla. Uvádí se při cloně otevřené na maximum a měří se vjednotkách F. Čím je F menší, tím je objektiv lepší. Clonový otvor objektivu je méřítko jeho schopnosti jímat světlo. Relativni světelnost je poměr mezi jeho ohniskovou vzdáleností u účinnou světelností.
 
Používá se v technologiích : CCTV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales